• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
Üye Girişi
Odyoloji alanında alan dışı ( ebe, hemşire ) görevlendirmelere son verilmelidir.

Sayın Vekilim ;

Odyoloji ; Bir bilim dalı olup; İşitme ve denge ile ilgili hastalıkların tanısında, ilgili testlerin gerçekleştirilmesi ve işitme rahabilitasyonu için kullanılıcak cihazların belirlenmesi, seçimini proglanmasını yapar.
Ayrıca ; işitme kaybının önlenmesine yönelik çalışmalar yapmak, dil ve konuşma bozukluklarını değelendirmek, işitme tarama programlarını yürütmek, gürültü ölçümlerini yaparak işitmenin korunması için gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak, koklear implant yapılacak hastaların tüm aşamalarında görev almak , işitme ile ilgili eğitim programları hazırlamak da odyolojinin görevlerinin arasındadır.
Ülkemizde odyoloji çalışanları: Odyolog ve  odyometristtir.

Ulusal Yenidoğan İşitme Taramaları; Ülkemizde, doğan bütün bebeklere ilk 48 saat içinde zorunlu olarak Yenidoğan İşitme Taraması yapılmakta, yenidoğan işitme taramasından kalan tüm bebeklerin sonrasında 3. basamak hastanelerde takip ve kontrolleri yapılarak erken teşhis ve tedavisi sağlanmaktadır.
1- Ülkemizde Yenidoğan İşitme Taramasını odyolog, odyometrist, ebe ,hemşire tarafından yürütülmektedir.
Oldukça önemli olan yenidoğan işitme taramalarında herhangi bir odyolojik bilgiye sahip olmayan ebe ve hemşirelerin görevlendirilmesine son verilmelidir.
2- Ülkemizde doğan bebek sayısının geçmiş yıllara oranla artış olduğu tahmin edilmektedir. Mevcut odyoloji çalışanları işitme taraması yaptıktan sonra gerekli bilgileri yenidoğan işitme taraması defterine kaydetmek, işitme taraması bilgilerinin( anamnez, hastanın kimlik ve iletişim bilgileri) Sağlık Bakanlığına on-line bildirmek, sorun gözlenen bebeklerin 2. ve 3. kontrollerini yapmak sonrasında üst inceleme yapılması gerekenlerin üst incelemelerini yapmak, gerekli durumlarda işitme rehabilitasyonu ve koklear imlant amaliyatı için takip ve kontrolleri yapmakla yükümlüdür. Yenidoğan İşitme taramasında tarama yapılacak bebek sayısındaki tahmini artış nedeniyle kamu hastaneleri odyoloji ünitelerinde  çalışan sayısının yetersiz kaldığı bilinmektedir. Ayrıca tüm illerimizde hafta sonlarıda dahil olmak üzere odyolojik hizmet verilmeye devam edilmektedir. Kamu hastaneleri odyolojik iş yükünden dolayı Yenidoğan İşitme Taramasını yürütemeyecek noktadır. Mevcut odyoloji çalışanı ülkemizde kamu hastanelerinde ortalama 2000 civarındadır. Bu sayı tüm ülke nufusu göz önünde bulundurulduğunda oldukça yetersiz bir rakamdır.

İşitme Merkezleri; İşitme merkezleri; işitme rehabiltasyonun yapıldığı, uygun işitme cihazının hastaya uygulandığı takip ve kontrollerinin yapıldığı merkezlerdir. İşitme merkezleri yılda 2 kez Sağlık İl Müdürlükleri tarafından denetlenmektedir. Ruhsatlandırma, devir, kapama işlemleride Sağlık İl Müdürlükleri tarafından yürütülmektedir. Hastalara ait işitme cihazı reçeteleri, işitme testleri, işitme cihazına ait teknik bilgiler SGK tarafından denetlenmektedir.

Sağlık İl Müdürlüklerinde denetleme ekibinde 3 kişi görev almakta 1 kişi kamu hastanelerinde görev yapan odyoloji çalışanı olmaktadır. Kamu hastaneleri odyoloji ünitelerinde hasta yoğunluğunun yüksek olması ayrıca bir kişinin sıklıkla Sağlık İl Müdürlüğünde görevlendirmede bulunması odyoloji ünitelerini zor durumda bırakmaktadır. Her il için Sağlık İl Müdürlüğüne bir odyometrist ve bir odyolog ataması yapılması önemlidir.

SGK ; İşitme merkezlerine ait olan işitme cihazı reçetesi, odyolojik incelemeler, işitme cihazına ait teknik bilgiler eczacı ve memurlar tarafından kontrol edilip uygun olup olmadığına karar verilmektedir. Hiç bir odyolojik bilgiye sahip olmayan kişiler karar mercisi olmaktadır. SGK'na her il için odyoloji çalışanı (odyolog, odyometrist) ataması yapılması önemlidir.

Halk Sağlığı Müdürlüğü; İllerimizde Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen okul çağı çocuklarda işitme taraması ebe ve hemşireler tarafından yürütülmektedir. Hiç bir odyolojik bilgiye sahip olmayan ebe ve hemşirelerin görev alanı dışında işitme taraması yapması oldukça sakıncalıdır. İşitme kaybı şüphesiyle hastanelere kontrole gönderilen çocuklarda çoğunlukla normal işitme saptanmakta bu da ailede ve çocukta panik ve travmaya neden olabilmektedir. Ayrıca hastanelerde yürütülen Yenidoğan İşitme taramasının tüm bilgileri Halk Sağlığı Müdürlüklerince kontrol edilmektedir. Kontrolörlük  görevini burada çalışan ebe ve hemşireler yürütmektedir. Görev alanı dışında çalışan ebe ve hemşirelerin bu alanda görevlendirilmesine son verilmeli yerine odyoloji ( odyolog, odyometrist) meslek mensubu atanmalıdır.

Belediyeler:  İş yerlerindeki gürültü ölçümleri belediyeler tarafından yürütülmektedir. Belediyelerde bu işi odyolojik bilgiye sahip olmayan sıradan kişiler tarafından yürütülmektedir. Gürültü ölçümü yapmak ve gürültüden kaynaklı işitsel problemler için gerekli önlemleri almak  odyoloğun görevi olup, tüm belediyelerde odyolog çalışması zorunlu hale getirilmelidir.

Rehberlik Araştırma Kurumları Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olarak çalışan Rehberlik Araştırma Kurumlarında rehabilitasyondan faydalanan çocukların rutin değerlendirmeleri yapılmaktadır. İşitme engeline sahip çocukların işitme rehabilitasyonundan yeterli fayda görüp görmediği orada çalışan öğretmenler tarafından değerlendirilmektedir. Ülkemizdeki tüm Rehberlik Araştırma Kurumlarına 2 odyolog ataması oldukça önemlidir.
Nufusu bizimle hemen hemen aynı olan Almanyada 10 binin üstünde odyoloji çalışanı görev yapmaktadır. Ülkemizde son yıllarda nufusumuzdaki tahmini artış göz önünde bulundurularak, Kamu hastanelerinde ortalama 2000 odyoloji çalışanı görev yapmaktadır. Ülkemiz nufusu göz önünde bulundurulduğunda oldukça yetersizdir.
Kamu hastaneleri ; 1000 odyoloji mensubu( odyolog, odyometrist)
Sağlık İl müdürlüklerine : 160 odyoloji mensubu( odyolog, odyometrist)
Halk Sağlığı Müdürlüğüne: 160 odyoloji mensubu( odyolog, odyometrist)
Sosyal Güvenlik Kurumuna : 160 odyoloji mensubu( odyolog, odyometrist)
Rehberlik Araştırma Merkezlerine: Her merkez için 2 odyolog ataması/ ortalama 200 odyolog
Belediyeler : Her il için 160 odyoloji mensubu( odyolog, odyometrist)
Sağlık Bakanlığına acil olarak 1380 odyoloji mensubu( odyolog, odyometrist) atamasının yapılması oldukça önemlidir.

Sayın Vekilim, tüm meslektaşlarım adına mesleki sorunlarımıza göstermiş olduğunuz ilginiz  için teşekkür ederiz.
Saygılarımızla
Odyoloji Derneği
Leyla Topkan ( Başkan)

  
519 kez okundu

Sosyal Medya